سید سعید محمدی وکیل

مشاور و مجری تبلیغات

طراحی و چاپ

طراحی و ایجاد بانک های اطلاعات

برند سازی

آموزش کاربردی و تخصصی Excel

مدرس کاربردی CorelDRAW و PGOTOSHOP

سید سعید محمدی وکیل

مشاور و مجری تبلیغات

طراحی و چاپ

طراحی و ایجاد بانک های اطلاعات

برند سازی

آموزش کاربردی و تخصصی Excel

مدرس کاربردی CorelDRAW و PGOTOSHOP

مریم پورجم

  • سفارش دهنده: مریم پورجم
  • تخصص: کارشناس مامایی
  • آدرس: قشم: خیابان ولیعصر، جنب تجهیزات پزشکی توحید، ساختمان فرزین
  • خدمات: مراقبت های دوران بارداری تنظیم خانواده بیماری های زنان و مامایی مشاوره
  • تلفن: 07635227674
  • همراه: 09057612859
  • :

مریم پورجم