سید سعید محمدی وکیل

مشاور و مجری تبلیغات

طراحی و چاپ

طراحی و ایجاد بانک های اطلاعات

برند سازی

آموزش کاربردی و تخصصی Excel

مدرس کاربردی CorelDRAW و PGOTOSHOP

سید سعید محمدی وکیل

مشاور و مجری تبلیغات

طراحی و چاپ

طراحی و ایجاد بانک های اطلاعات

برند سازی

آموزش کاربردی و تخصصی Excel

مدرس کاربردی CorelDRAW و PGOTOSHOP

پریا ایزدیاری | طراحی وب سایت

  • طراحی سایت:: پریا ایزدیاری
  • نوع فعالیت: قهرمان نوجوان کاراته
مشاهده دمو
پریا ایزدیاری ، کاراته ، قشم ، قهرمان بین المللی وبازیکن حرفه ای کاراته نماینده دهمین دوره مجلس دانش آموزی کشور. مشاورمدیرکل آموزش وپرورش و رئیس مجمع شورای دانش آموزی استان هرمزگان. goldenpery.ir
طراحی و مدیریت وب سایت پریا ایزدیاری قهرمان نوجوان کاراته