سید سعید محمدی وکیل

مشاور و مجری تبلیغات

طراحی و چاپ

طراحی و ایجاد بانک های اطلاعات

برند سازی

آموزش کاربردی و تخصصی Excel

مدرس کاربردی CorelDRAW و PGOTOSHOP

سید سعید محمدی وکیل

مشاور و مجری تبلیغات

طراحی و چاپ

طراحی و ایجاد بانک های اطلاعات

برند سازی

آموزش کاربردی و تخصصی Excel

مدرس کاربردی CorelDRAW و PGOTOSHOP

پرداخت

پرداخت وجه


وکیل سعید وکیل سید سعید محمدی وکیل طراحی چاپ تبلیغات سعیدوکیل زرین پال

برای پرداخت روی نشانه زرین پال کیک کنید

لطفا در قسمت توضیحات پرداخت ، موضوع سفارش را قید بفرمایید

حق مشاوره ، بیزنس پلن ، مارکتینگ پلن ، تهیه و تدوین پروپزال تبلیغاتی ، طراحی برند و سفارشات چاپی

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

یک دیدگاه بنویسید