سید سعید محمدی وکیل

مشاور و مجری تبلیغات

طراحی و چاپ

طراحی و ایجاد بانک های اطلاعات

برند سازی

آموزش کاربردی و تخصصی Excel

مدرس کاربردی CorelDRAW و PGOTOSHOP

سید سعید محمدی وکیل

مشاور و مجری تبلیغات

طراحی و چاپ

طراحی و ایجاد بانک های اطلاعات

برند سازی

آموزش کاربردی و تخصصی Excel

مدرس کاربردی CorelDRAW و PGOTOSHOP

تماس با سعید وکیل

  • آدرس: جزیره قشم، مجتمع فردوسی، پلاک 1001 ، چاپ قشم
  • ایمیل: saeedvakilir@gmail.com
  • تلفن: 09175444464
فرم تماس