سید سعید محمدی وکیل

کارشناس مدیریت بازرگانی

طراحی لوگو و گرافیک

طراحی بانک های اطلاعاتی

مشاور و مجری بازاریابی و تبلیغات

مدرس اکسل، فتوشاپ، کورل دراو

مشاور مدیریت مجتمع های تجاری

سید سعید محمدی وکیل

کارشناس مدیریت بازرگانی

طراحی لوگو و گرافیک

طراحی بانک های اطلاعاتی

مشاور و مجری بازاریابی و تبلیغات

مدرس اکسل، فتوشاپ، کورل دراو

مشاور مدیریت مجتمع های تجاری

رزومه
تجربیات
سعید وکیل | Saeed Vakil
1375-1379
شهرداری قشم

رئیس امور اداری

مسئول فضای سبز، روابط عمومی، انفورماتیک

سعید وکیل | Saeed Vakil
1375-1382
آموزش و پرورش قشم
مدرس کامپیوتر : دبیرستان دخترانه تربیت
سعید وکیل | Saeed Vakil
1375 - 1382
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
مدرس کامپیوتر رشته مدیریت
سعید وکیل | Saeed Vakil
1375- 1380
دبیرستان سما دانشگاه آژاد اسلامی واحد قشم
مدرس کامپیوتر
سعید وکیل | Saeed Vakil
سازمان منطقه آزاد قشم

1381 - 1385

مدرس کامپیوتر ، اکسل ، وردف پاورپوینت

1386

مشاور امور نمایشگاهی

1387 - 1389

رئیس میراث فرهنگی

رئیس بازاریابی و توسعه خدمات گردشگری

دبیر جشنواره نوروزی قشم

دبیر جسنواره تابستانی قشم 

سعید وکیل | Saeed Vakil
1390- 1392
سازمان میراث فرهنگی ، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان
مشاور مدیرکل

مشاور و راهبر جشن ملی سازه های آبی شوشتر

تجربیات
سعید وکیل | Saeed Vakil
1375-1379
شهرداری قشم

رئیس امور اداری

مسئول فضای سبز، روابط عمومی، انفورماتیک

سعید وکیل | Saeed Vakil
1375-1382
آموزش و پرورش قشم
مدرس کامپیوتر : دبیرستان دخترانه تربیت
سعید وکیل | Saeed Vakil
1375 - 1382
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
مدرس کامپیوتر رشته مدیریت
سعید وکیل | Saeed Vakil
1375- 1380
دبیرستان سما دانشگاه آژاد اسلامی واحد قشم
مدرس کامپیوتر
سعید وکیل | Saeed Vakil
سازمان منطقه آزاد قشم

1381 - 1385

مدرس کامپیوتر ، اکسل ، وردف پاورپوینت

1386

مشاور امور نمایشگاهی

1387 - 1389

رئیس میراث فرهنگی

رئیس بازاریابی و توسعه خدمات گردشگری

دبیر جشنواره نوروزی قشم

دبیر جسنواره تابستانی قشم 

سعید وکیل | Saeed Vakil
1390- 1392
سازمان میراث فرهنگی ، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان
مشاور مدیرکل

مشاور و راهبر جشن ملی سازه های آبی شوشتر

تحصیلات و گواهینامه ها
سعید وکیل | Saeed Vakil
1374 - 1381
لیسانس مدیریت بازرگانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
طراحی
 • طراحی صفحات وب
 • فتوشاپ
 • طراحی گرافیکی
 • طراحی بانک اطلاعاتی
زبان های خارجی و گویش ها
 • انگلیسی
 • عربی
 • گویش قشمی و بندری
 • گویش شوشتری
برنامه نویسی
 • WordPress
  90%
 • EXCEL
  80%
 • CorelDRAW
  85%
 • PhotoShop
  95%
دانش
 • میزبانی وبسایت
 • اپلیکیشن های Ios و آندروید
 • طراحی لوگو
 • طراحی برای چاپ
 • خدمات تبلیغاتی
 • طراحی گرافیک
 • بازاریابی موتورهای جستجو