دانلود فرمت word : دانلود پروژه رشته مکانیک درباره روانکار – قسمت پنجم

Byf1

دانلود فرمت word : دانلود پروژه رشته مکانیک درباره روانکار – قسمت پنجم

هر ماده جامدي که هنگام بين سطوح لغزان بتواند به راحتي و نرمي برش يابد مي تواند به عنوان يک روانکار جامد بکارگرفته گردد برخي از چندين نوع ماده جامدي که مي توانند در اين رده قرار گيرند در جدول (15-1) آورده شده اند .

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

خواص مطلوب ديگري نيز وجود دارند که در زير به تعدادي از آنها تصریح مي گردد :

 • قابليت سازگاري با يک يا هر دو سطح ياتاقان ، براي باقي مانده در محل تماس .
 • پايداري شيميايي ، بالاتر از دماي مورد نظر در محيطهاي خاص .
 • مقاومت کافي در برابر ساييدگي
 • سمي نبودن (91 )
 • کاربرد آسان
 • اقتصادي بودن

بسياري از مواد در دسترس ما بخاطر تأمين هدفهاي فوق از رده انتخاب خارج مي شوند و در اقدام ، تقريبا ً تمام روانکارهاي جامد در مهندسي بوسيله سه نوع ماده تهيه مي شوند که عبارتند از : گرافيت ، دي سولفيد موليبدنيوم و ” پلي تترافلوئورواتيلن(92 ) PTFE.

روانکارهاي جامد را به شکلهاي متعددي مي توان بکار برد مانند دانه هاي آزاد پودري (93) ، پودرهاي چسبنده (94 ) ، فيلم چسبنده (95 ) ، يا بلوکهاي جامد (96 ) . در غالب بلوک جامد ، ماده را بيشتر مواد ياتاقان خشک مي نامند نه روانکار جامد .

 

وقتي از گرافيت به عنوان روانکار بهره گیری گردد کريستالها آنچنان موقعيت خود را تعيين مي نمايند که لايه ها به حالت موازي با سطوح ياتاقان قرار گيرند آنگاه لايه ها به راحتي روي سطوح ياتاقان به حرکت در مي آيند لغزش آسان به گونه اي می باشد که اصطکاک کمي بين آنها ايجاد مي گردد .

نيروهاي برشي کم و در نتيجه اصطکاک پايين ، جزو خواص ذاتي گرافيت نيستند و به شدت در حضور رطوبت يا جذب سطحي دچار دگرگوني مي شوند اگر گرافيت در هواي خيلي خشک بکار رود ، لايه هاي کريستالي نيروهاي بين لايه اي زيادي را خواهند داشت و در نتيجه اصطکاک و ساييدگي به ميزان زيادي افزايش مي يابد .

مهمترين مزيت گرافيت بر دي سولفيد موليبدنيوم و PTFE قابليت هدايت الکتريکي آن می باشد و به همين دليل ، تقريبا ً در سراسر جهان در پاک کننده هاي برقي بکارگرفته مي گردد ضريب اصطکاک آن از 05/0 در بارهاي زياد تا 15/0 در بارهاي کم تغيير مي نمايند و در هوا اين مقدارهاي کم حتي تا دماي C500 نيز باقي مي مانند .

گرافيت در شکل بلوکي ، يکپارچگي ساختمان بالايي دارد و به گونه معمول در شکل ناخالص به عنوان کربن گرافيتي ( 99) بکار مي رود درجه کريستالي آن بين 30 تا 80 درصد گرافيت کريستال مي باشد خواص ساختماني و اصطکاکي و ميزان ساييدگي آن با درجه گرافيتي و خلوص آن تغيير مي کند و تکنولوژي تهيه آن پيچيده می باشد .

گرافيت را به شکل بلوک نيز مي توان بکار برد مانند پودر آزاد يا مانند پوششي که از ته نشين شدن ذره ها در يک مايع پديد مي آيد گرافيت به راحتي به بسياري از سطوح جامد مي چسبد اما معمولا ً ميزان چسبندگي آن پايينتر از ميزان چسبندگي دي سولفيد موليبدنيوم می باشد .

2-9-1 دي سولفيد موليبدنيوم

دي سولفيد موليبدنيوم نيز قرنهاست که به عنوان يک روانکار جامد شناخته شده سات اما زیرا در ظاهر شباهتهايي با گرافيت دارد بيشتر با آن اشتباه مي گردد از حدود سال 1950 کاربرد آن به شدت افزايش يافته می باشد و به خاطر تکنولوژي بکارگيري بالاي گرافيت ، هم اکنون بر گرافيت ترجيح داده مي گردد دي سولفيدموليبدنيوم در طبيعت به شکل خام هست .

مهمترين شکل موليبدنيوم ، موليبدنيت می باشد که گاهي به مقدار زياد يافت مي گردد .

مانند گرافيت دي سولفيد موليبدنيوم ، ماده کريستالي خاکستري تيره با ساختمان لايه اي شبکه اي شش ضلعي مي باشد پيوند (100 ) در داخل لايه ها بسيار قوي مي باشد در حاليکه در بين لايه ها پيوند خيلي ضعيف می باشد بنابراين قابليت حمل بار عمود بر صفحه هاي کريستال زياد می باشد و مقاومت برشي موازي با لايه هاي کريستال بسيار کم .

برخلاف گرافيت ، دي سولفيدموليبدنيوم براي کاهش مقاومت داخل صفحه نياز به جذب رطوبت يا بخارهاي ديگر ندارد اصطکاک کم از خواص ذاتي آن می باشد و در خلاء کامل و هواي خشک نيز باقي مي ماند .

دي سولفيدموليبدنيوم در اکسيژن در بالاتر از C350 و در هواي آزاد در بالاتر از C450 شروع به اکسيدشدن مي کند اما محصول اصلي اين فرآيند اکسيد موليبديک ( 101) مي باشد که خود نوعي روانکار مناسب براي دماهاي بالاست گفته مي گردد دي سولفيدموليبدنيوم در خلاء مطلق تا C1000 پايدار می باشد و به آهستگي تبخير مي گردد بنابراين به وفور در صنايع فضايي بکار مي رود .

بخوبي به سطوح فلزات و بسياري از جامدات ديگر مي چسبد و با صيقل دادن مي تواند پوشش با دوام و پايداري روي سطوح فلزي ايجاد کند ( يک پوشش از دانه هاي آزاد پودري روي سطوح کشيده مي گردد تا يک فيلم قوي ، نازک و براق روي آن ايجاد گردد ) پودرها را مي توان تنها بکار برد يا آنها را در يک مايع حل نمود همچنين به وسيله ايجاد فيلم با نيروي زياد مي توان پوشش پايدار ايجاد نمود که البته اين فن آوري گران و تقريبا ً کم کاربرد می باشد .

پوششهاي زنجيري کاربرد زيادي دارند که در آنها ، پودر دي سولفيدموليبدنيوم تقريبا ً در هر ماده چسبنده مؤثر شامل پليمرها ، رزينهاي (102 ) طبيعي يا جامدات ريخته گري حضور دارد پوششهاي زنجيري نرمتر نيز اگر قبل از کاربرد به خوبي پرداخت شوند عملکرد مناسبي دارند ضريب اصطکاک فيلمهاي صيقل يافته بين 02/0 تا 12/0 متغيراست براي فيلمهاي زنجيري ، اصطکاک به طبيعت چسب و درصد ترکيبهاي آن بستگي دارد و بين 02/0 تا حدود 3/0 متغير می باشد .

دي سولفيد موليبدنيوم بيشتر به روغنها و گريسها اضافه مي گردد تا قابليت حمل بار آنها را ، بخصوص در سرعت کار کم ، افزايش دهد مدرکهاي قوي و مستندي دلالت بر اين دارد که افزايشي تا حدود 2 درصد از اين ماده به روغن موتور ، باعث صرفه جويي مصرف سوخت مي گردد در حاليکه هيچ عيب مشخصي هم به وجودنمي آورد .

از آنجا که دي سولفيد موليبدنيوم باعث خوردگيهايي در فولاد و آلومينيوم مي گردد ايرادهايي بر آن وارد می باشد بسياري از اين ايرادها به دليل مقايسه آن با گرافيت مي باشد بعضي از انتقادها به خاطر شکست اين فکر پيش آمده که روانکارهاي جامد نيز مثل روغنها و گريسها ، محافظ خوبي در برابر خوردگي مي باشند منصفانه می باشد اگر گفته گردد که دي سولفيد موليبدنيوم هم اکنون کاملا ً شناخته شده و هنگامي که به شکل مناسب بهره گیری گردد روانکار جامد بسيار با ارزشي می باشد .

3-9-1 پلي تترا فلوئورواتيلن

شکل اختصاري PTFE يا پلي تترا فلوئورواتيلن ، پليمري می باشد که از اتيلن ساخته مي گردد و در آن ، تمام اتمهاي هيدروژن با اتمهاي فلوئور جايگزين مي شوند فرآيند فلوئوري کردن ، ماده اي با پايداري شيميايي بسيار بالا و پيوند بين مولکولي ضعيف به وجودمي آورد در حالي که پوليمريزاسيون يک مولکول نوع اتيلن ، زنجيري مستقيم و طولاني از مولکولها ايجاد مي کند .

نتيجه اين اقدام ، يک جامد سفيد شامل جرمهايي از مولکولهايي با زنجيره طولاني و موازي می باشد که به راحتي بر روي يکديگر مي لغزند اين موضوع باعث مقاومت برشي کم به موازات زنجيره ها مي گردد مانند دي سولفيدموليبدنيوم در ضمن قابليت حمل بار زياد عمود بر زنجيره ها را مي دهد البته اين قابليت کمتر از توانايي حمل بار توسط دي سولفيدموليبدنيوم می باشد .

PTFE بيشتر به صورت اجزاء جامد بکار برده مي گردد بر حسب اتفاق در پوششهاي چسبيده و به ندرت بصورت پودر بکار مي رود بعلاوه آن را با موفقيت در مواد مرکب بکار گرفته اند که بويژه دو نوع آن از بقيه بهتر و مؤثرترند .

ضريب اصطحکاک PTFE خالص بين 02/0 در بار زياد تا حدود 1/0 در بارگذاريهاي کم تغيير مي نمايد به گونه معمول به صورت جامد نرمي می باشد که ظرفيت حمل بار محدود و نرخ ساييدگي زيادي دارد بنابراين براي بهره گیری در ياتاقانهاي با بار زياد بايد تقويت گردد يکي از روشهاي موفق تقويت کردن PTFE وارد کردن آن در منفذهاي يک فلز متخلخل بويژه برنز می باشد . در يک ماده مرکب ، تقويت بيشتر به وسيله وارد کردن ذره هاي مناسب سرب در PTFE حاصل مي گردد .

دومين روش و شايد روش موفق تر تقويت کردن PTFE بهره گیری از الياف تقويت کننده می باشد الياف شيشه يا الياف کربن را مي توان با اجزاء PTFE جامد ترکيب نمود اما ساختار مقاوم ، به قيمت افزايش ضريب اصطکاک تا حدود 06/0 تا 2/0 تمام مي گردد يکي از روشهاي ايجاد استحکام بيشتر ، در هم آميختن الياف PTFE با الياف تقويت کننده شيشه ، فلز ، ابرشيم مصنوعي (103 ) يا ترکيبهاي ديگر می باشد بعضي از مواد مرکب تهيه شده از اين روش استحکام بسيار زياد و نرخ ساييدگي واصطکاک پايين دارند .

PTFE را در هواي آزاد مي توان تا حدود دماي C 250 بکار برد ولي در خلاء مطلق ، به آرامي تبخير مي گردد به همين دليل از آنها در فضاپيماهاي و در موقعيتي بهره گیری مي گردد که به خوبي پوشيده شده باشند .

به خاطر پايداري شيميايي بالا از PTFE مي توان با اطمينان خاطر در سيستمهاي اکسيژني و کارخانه هاي شيميايي بهره گیری نمود به گونه تقريب در بيشتر موقعيتها PTFE غير سمي می باشد بنابراين در صنايع غذايي و دارويي مصرف مي گردد حتي زماني که اصطکاک کم ضروري نباشد مي توان از آن بهره گیری نمود به عنوان روانکار غيرچسبان در وسايل آشپزي خانگي نيز مصرف دارد .

4-9-1 روانکارهاي جامد متفرقه (104 )

ساير روانکارهاي جامد در مقياسهاي خيلي کم و زماني بکار مي طریقه که مزاياي بخصوصي داشته باشند اين روانکارها را به سه دسته تقسيم بندي نمود که عبارتند از : غيرآليها ، پليمريها و فلزات .

غيرآلي ها شامل تعدادي از مواد شبيه دي سولفيدموليبدنيوم هستند که تحت نام عمومي ديکالکوژنيدهاي (105 ) روانکاري شناخته مي شوند هيچکدام از اينها منشأ طبيعي ندارند و مواد ترکيبي گران قيمت مي باشند دي سولفيد تنگستن دماي اکسيد شدن بالاتري دارد هر دو ماده دي سولفيد تنگستن و دي سلنيدتنگستن آهسته تر از دي سولفيدموليبدنيوم اکسيد مي شوند دي سلنيدنيوبيوم (106 ) هدايت الکتريکي بهتري دارد و در اتصالات لغزنده بکار مي رود اما در حقيقت اينطور به نظر مي رسد که ترکيبهاي دي سولفيدموليبدنيوم کاملا ً رضايت کاربران را فراهم مي نمايند .

ديگر روانکارهاي غيرآلي را به واسطه حدود دمايي بالايشان بکار مي برند اينها شامل اکسيدموليبديک ، نيتريد بور، فلوئوريدگرافيت و فوئوريدکلسيم مي باشند .

اصطکاک کم و بي اثر بودن شيميايي ، PTFE را براي ترکيب با ديگر مواد ، نامناسب مي نمايد و دو پليمر فلئوردار ديگر به واسطه خواص ترکيبي بهترشان معمولا ً توصيه مي شوند که عبارتند از پلي وينيل فلوئور (PVF) و پلي تري فلوئوروکلرواتيلن (PTFCE) ولي در هر دو مورد ، مزاياي زیرا رفتار ترکيبي بهتر و مقاومت ساختاري بالاتر به قيمت ايجاد اصطکاک بيشتر تأمين مي گردد .

براي دماهاي بالاتر مي توان از پلي ميدها ، پلي سولفونها و سولفيد پلي فنيلن ، بدون روانکاري بهره گیری نمود ديگر پليمرها مثل نايلون ، استالها و فنليکها را زماني مي توان بدون روانکاري بهره گیری نمود که سرعت لغزش کم باشد براي يک عملکر مفيد ، آنها نيازمند روانکاري با روغن ، گريس يا آب هستند .

نقره ، طلا و قلع خواص ضد خراش (107 ) مفيدي در لغزشهاي آهسته دارند اين پوششهاي فلزي را فقط در حالت خلاء مطلق به عنوان روانکار مصرف مي کنند نقره ، طلا ، باريوم ، گاليوم و سرب همگي با موفقيت بهره گیری مي شوند .

10-1 روانکاري گازي

در ياتاقانهاي تحت فشار خارجي و هيدروديناميک ، مي توان از گازها مانند مايعات به خوبي در روانکاري فيلم کامل سيال روانکار بهره گیری نمود قوانين فيزيکي حاکم بر رفتار مايعات و گازها ، مشابه يکديگرند ولي لزجت خيلي کم گازها برخي تفاوتهاي عملي قابل ملاحظه را در بهره گیری از آنها ايجاد مي کند بخصوص در ياتاقانهاي ” گاز – ديناميک ” و ” خودفشار(108 ) :

 • سرعتهاي عملکرد بسيار بالاتر از از آن هستند که بتوان آنها را براي لزجت کم اصلاح نمود .
 • به دليل ضخامت کمتر فيلم روانکار سطوح بايد از پرداخت سطح بسيار مناسبي برخوردار باشند .
 • در اختلاف فشار يکسان ، نرخ جريان روانکار بالاتر می باشد .
 • ظرفيت حمل بار معمولا ً پايين می باشد .

در نتيجه ياتاقانهاي گازي بايد کوچک با سرعت بالا و بارگذاري ملايم و با تولرانس دقيق و پرداخت سطوح بسيار صاف و صيقلي باشند هزينه هاي طراحي و ساخت آنها بالاست و با تکنولوژيهاي پيشرفته از آنها بهره گیری مي گردد .

هر گاز يا بخاري را مي توان بهره گیری نمود مشروط بر اينکه تحت شرايط عملکرد خود از لحاظ شيميايي پايدار باشد و بر هيچيک از مواد يا اجزاء سيستم آسيب نرساند اگر تغييرات شيميايي رخ ندهد هيچ حد بالايي از نظر دما براي کاربرد يک گاز وجود ندارد و لزجت گاز با افزايش دما ، افزايش مي يابد .

هوا پرمصرف ترين گاز در بين روانکارهاي گازي مي باشد اگر بي اثر بودن مد نظر باشد از نيتروژن يا هليم بهره گیری مي کنند و در غير اينصورت هر گاز در دسترس ديگري را مي توان بکار برد بخصوص اگر در فشارهاي به اندازه کافي زياد ، به مقصود ايجاد فشارخارجي ، در دسترس باشد .

بعضي از مزاياي روانکاري گازي را مي توان دقت بالا ، اصطکاک بسيار کم ، پاکيزگي و در دسترس بودن روانکار نام برد مهمترين مزيت بهره گیری از گازها ، محدوده وسيع دمايي آنهاست از نظر تئوري مي توان يک ياتاقان گازي را طوري طراحي نمود که بين دماهاي C250- تا C2000 قابل بهره گیری باشد عيبهاي آن عبارتند از : نيازهاي طراحي وساخت ياتاقان ، ظرفيت کم حمل بار و نياز بکارگيري يک گاز خيلي تميز . مثالهايي از کاربردهاي مهم ياتاقانهاي گازي عبارتند از : دريلهاي داراي توربين هوايي در دندانپزشکي ، اسپيندلهاي سنگ زني خيلي دقيق و ژيروسکوپهاي لخت .

11-1 سيستمهاي تغذيه روانکار

در بسياري از قطعه هاي روانکاري شده به هيچ سيستم تغذيه اي نياز نيست زيرا همان روانکار داخلي اوليه تا پايان عمر مورد نظر کافي مي باشد هر گاه نياز باشد که به يکي از دلايل زير روانکار ، جايگزين يا دوباره پر گردد به يک سيستم تغذيه نياز مي باشد :

 • اگر دما خيلي بالا باشد و نياز باشد روانکار خارج و با يک روانکار تازه و خنک جايگزين گردد .
 • به واسطه نشت يا خزش ، مقدار روانکار کاهش يابد و نياز باشد که دوباره به حد مقدار اوليه باز گردد .
 • روانکار تجزيه گردد و لازم باشد با روانکار تازه اي تعويض باشد .
 • روانکار آلوده گردد و لازم باشد با روانکار تميز جايگزين گردد .

در جايي که نرخ اتلاف يا فساد به نسبت پايين باشد کافي می باشد که براي مواقع خاص ، مخزني از روغن يا گريس وجود داشته باشد تا امکان دسترسي به روانکار را تضمين نمايد در جايي که اين سيستم روانکاري دستي کافي نباشد يک سيستم تغذيه روانکار ضروري می باشد البته از بحث اين فصل خارج می باشد که گستره کامل و طراحي سيستمهاي تغذيه روانکار موجود توضیح داده گردد فقط اين امکان هست که توضیح مختصري راجع به انواع عمده و عوامل دخيل در انتخاب آنها ارائه گردد .

1-11-1 چرخش داخلي ( 109)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

يک روش ساده براي کاهش دماي روغن ، که به کاستن از افزايش آلودگي و افزايش عمر روانکاري منجر مي گردد ازدياد مقدار روغن در همان ابتداي کار سيستم مي باشد اين موضوع به افزايش حجم فضاي موجود براي روغن يا به عبارت ديگر ايجاد يک منبع روغن يا چاهک در مجاورت ياتاقانها يا چرخدنده ها نياز دارد .

چرخش روغن را با فرو بردن سطوح متحرک به زير سطح روغن مي توان تأمين نمود آنها نبايد کاملا ً زير سطح روغن فرو طریقه زيرا نيروي لزجي مقاوم و چرخ شدن روغن ، مصرف بيش از حد توان و افزايش حرارت را باعث مي گردد براي قطعه هايي که حرکت آهسته دارند اين مسئله خيلي جدي نيست اما براي قطعه هايي با حرکت سريع عمق فرو رفتن بحراني می باشد و راهنماييهاي زير براي اين مقصود مفيدند :

 • چرخدنده ها بايد به اندازه دو برابر ارتفاع دنده ها فرو طریقه در يک نمونه عمودي ، سطح روغن با دقيقا ً زير محور چرخدنده پايينتر باشد .
 • ياتاقانهاي غلتشي بايد تا نيمه پايينتري رولر يا ساچمه درون روغن فرو طریقه .
 • ميل لنگ بايد آنقدر در روغن فرو رود که سطح روغن ، دقيقا ً بالاي ياتاقانهاي انتهاي بزرگتر و در پايينترين نقطه آنها باشد .
 • براي سيستمهاي با سرعت کم ، سطح روغن بايد بالاتر از سطح روغن در سيستمهاي با سرعت بالاتر باشد .

روغن به وسيله قسمتهاي فرو رفته روغن به سطوح تماس برده مي گردد و در نتيجه پاشيدن ( 110) ، روي سطح گسترش مي يابد وقتي حمل روغن با اين دو مکانيزم کافي نباشد تغذيه روغن را مي توان با بهره گیری از حلقه ها يا ديسکهايي بهبود بخشيد همانطور که در شکل (7-1) نشان داده شده می باشد هر دو با فراهم کردن سطح بزرگتر با سرعت محيطي بيشتر براي حمل روغن کار مي کنند اما نيروي مقاوم لزجي پديد نمي آورند زيرا هر دو از نظر شکل يکنواخت هستند .

ديسکهاي مزيتي علاوه بر حلقه ها دارند و آن اينکه مي توان آنها را به گونه اي طراحي نمود که روغن را در هر دو جهت محوري و شعاعي به حرکت در آورند اين بخصوص براي روانکاري ياتاقانها مناسب می باشد به گونه معمول ياتاقانهاي ساده را با فرو بردن جزئي در روغن نمي توان به اندازه کافي روانکاري نمود مگر اينکه جريان روغن به وسيله يک حلقه يا ديسک افزايش يابد اگر يک مانع مناسب در نظر گرفته گردد بخشي از روغن پاشيده شده را مي توان به دام انداخت و آن را به موقعيتهاي بحراني هدايت نمود .

2-11-1 سيستم روغنکاري دستي

وقتي مشکل اصلي ، اتلافي روغن دراثر نشت يا خزش باشد بهره گیری از يک فتيله يا شيار تغذيه براي تأمين روغن تا اندازه اي جوابگوست فتيله ها يا بالشتکها ، از مواد متخلخل يا نفوذپذيري مثل نمد تشکيل شده اند که با خاصيت مويينگي (111 ) روغن را به سطوح ياتاقان انتقال مي دهند بالشتکها ممکن می باشد راهي از منبع روغن تا سطوح ياتاقان به وجود آورند يا بطور ساده ، محتوي مقدار کمي روغن در خود باشند و به آهستگي ياتاقان را با روغن تغذيه نمايند اين سيستم سوم را معمولا ً در موتورهاي برقي کوچک بکار مي برند .

تغذيه شياري از يک مخزن واقع بر روي ياتاقان يا چرخدنده تشکيل شده که به يک لوله تغذيه و يک نوع تنظيم کننده جريان که معمولا ً با يک شيشه شفاف مجهز شده می باشد وصل مي باشد و براي تأمين نرخ جريان از فتيله ها مناسبتر می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-11-1 سيستمهاي اتلاف کلي متمرکز (112 )

فتيله ها و شيارها مثالهايي از سيستمهاي اتلاف کلي مي باشند که در آنها بعد از رانده شدن روغن به درون ياتاقان يا چرخدنده ، هيچ تلاشي براي جمع آوري آن صورت نمي پذيرد سيستمهاي پيچيده ديگري نيز هستند که براي تأمين روغن يا گريس چند قطعه مجزا مي توانند بکار گرفته شوند .

نيازمنديهاي سيستمهاي اتلاف کلي متمرکز اصولا ً بسيار ساده اند نوعي از اين سيستمها شامل منبع ، پمپ ساده براي ايجاد فشار در مانيفلد و تعدادي از وسايل کنترل کننده مي باشند که هر کدام تغذيه نقطه خاصي را تنظيم مي نمايند درنهايت جريان تمام نقاط توسط يک پمپ چند پيستونه کنترل مي گردد که در آن ، پمپهاي تک سيلندر پيستوني ، به وسيله بادامکهايي کار مي کنند تمام اين بادامکها روي يک ميل بادامک قرار دارند که در يک روانکار غوطه ور می باشد تعداد خروجيها مي تواند از 1 تا چند صد عدد تغيير کند .

مزيت اصلي سيستمهاي اتلاف کلي متمرکز ، آن می باشد که نياز به دوباره روانکاري کردن چندين قطعه مختلف را کاهش مي دهند آنها همچنين در جايي که که نقاط روانکاري در دسترس نيستند هم با ارزش اند و هم پرکاربرد . عيبهاي اين سيستمها عبارتند از نداشتن هيچ مکانيزمي براي خنک کردن ، نبودن جايگزيني براي روانکارهاي آلوده و نداشتن بهسازي روانکار مصرف شده .

4-11-1 سيستمهاي مه روغن (113 )

از انواع سيستمهاي اتلاف کلي که در سالهاي اخير به حد وسيعي بکار رفته سيستم مه روغن مي باشد که در آن ، قطرات کوچک روغن به وسيله جريان هوا از منبع تا ياتاقان يا چرخدنده حمل مي شوند ايجاد مه روغن در هوا را مي توان با عبور جريان هوا با سرعت و فشار کم از درون منبع روغن ايجاد نمود به گونه معمول روغن را طوري مي سازند که کشش سطحي کمي داشته باشند قطرات پراکنده روغن بدست آمده از ميان فولاد ، مس ، يا لوله هاي پلاستيکي عبور داده مي گردد تا به اجزاء روانکاري شده برسد عبور از ميان نازلهاي مناسب يا متناسب کننده ها ، افزايش نرخ جريان خطي تا حدي بالاتر از 45 متر بر ثانيه را باعث مي گردد و به موجب آن ذره هاي روغن با هم ترکيب مي شوند و جريان روغن مايع به نقاط روانکاري مي رسد .

سيستمهاي مه روغن دو مزيت نسبت به ساير سيستمهاي اتلاف کلي دارند که عبارتند از 1- نرخ تأمين روغن مي تواند خيلي پايين باشد که از يک سيستم تميز ناشي مي گردد و

2- با جريان هوا نيز سيستم خنک مي گردد .

5-11-1 سيستمهاي چرخش روغن (114 )

در يکي از پيچيده ترين سيستمهاي متمرکز ، روانکار پس از مصرف ، جمع آوري مي گردد و براي چرخش مجدد به منبع روغن انتقال مي يابد لوازم ابتدايي و اساسي اين سيستمها عبارتند از : منبع ، پمپ ، در صورت امکان يک تقسيم کننده يا تنظيم کننده جريان ، خطوط تغذيه و خطوط بازگشت .

در اقدام ، يک سيستم چرخش کامل ، پيچيده تر از حد مورد انتظار می باشد و معمولا ً بسياري از اجزاء زير يا همه را در بردارد :

 • منابع چندگانه يا تقسيم بندي شده
 • گرمکنها
 • خنک کنها
 • وسايل نشانگر سطح روغن
 • تصفيه کامل جريان براي محافظت پمپ
 • تصفيه هاي فرعي
 • سوييچهاي فشار و زنگها
 • جداکننده های آب
 • محافظهاي چيپ ( تراشه )
 • نقاط نمونه
 • شيشه ديد

سيستمهاي چرخش ، در کنترل کيفيت و کميت روغن تأمين شده براي هر قطعه ، دقت بالايي دارند و قادرند پاکيزگي لوله هاي سيستم و کنترل دماي روغن را حفظ کنند تنها عيب آنها اين می باشد که هزينه و تکنولوژي پيچيده اي دارند .

 • ذخيره روانکار (115 )

ذخيره روانکار درست مانند ديگر وسايل ، در درجه اول به تصميم گيري راجع به تعداد متغيرها و مقادير لازم براي ذخيره سازي بستگي دارد مهمترين پارامترهاي مورد توجه در اين زمينه عبارتند از :

 • روانکارها بخشي يکپارچه از اجزاي دقيقي هستند که در آن کار مي کنند بنابراين بايد مثل ساير قسمتها در برابر آلودگيهايي مانند گرد وغبار ، آب يا ساير مواد حفظ شوند . هيچگاه نبايد آنها را در فضاي باز نگهداري نمود .
 • از آنجا که بيشتر روانکارها مايع هستند شکل مشخصي ندارند و به سادگي ممکن می باشد که روانکار نامناسبي براي يک ماشين بکار رود و اين موضوع به هيچ وجه مطلوب نيست و بلکه گاهي فاجعه آميز می باشد بنابراين مهم می باشد که ظرفهاي محتوي روانکارها به دقت نامگذاري و ضمانت و موارد کاربرد آنها کنترل گردد .
 • بعضي از روانکارها در طول مدت نگهداري فاسد مي شوند بنابراين مهم می باشد که در سيستم گردشي بکار طریقه تا عمر ذخيره آنها از حد معمول نگذرد .

About the author

f1 subscriber

You must be logged in to post a comment.