دانلود فرمت word : دانلود تحقیق در مورد مبحث انتخاب رشته در کنکور دانشگاه -قسمت چهارم

Byf2h

دانلود فرمت word : دانلود تحقیق در مورد مبحث انتخاب رشته در کنکور دانشگاه -قسمت چهارم

(نمره رشته  ضریب وزنی رشته) + (نمره شهر  ضریب وزنی شهر) + نمره دانشگاه  ضریب وزنی دانشگاه)

نکته: مقصود از ضریزب وزنی همان رتبه بندی 3 فاکتور شهر، رشته و دانشگاه می باشد (14=ضریب دانشگاه، 2-=ضریب رشته، 16=ضریب شهر، مربوط به همین مثال).

در انتها داوطلب مورد نظر ما در مقایسه بین رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز و رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بصورت زیر اقدام نمود.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

رشته / شهر / دانشگاه پزشکی اهواز داروسازی اصفهان
نام رشته پزشکی روزانه داروسازی روزانه
نام شهر اهواز اصفهان
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
نام دانشگاه

علوم پزشکی اهواز

علوم پزشکی اصفهان
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

(شهر اهواز  16) + (دانشگاه اهواز  14) + (پزشکی روزانه  20) = پزشکی اهواز

3900=(7016)+(7014)+(9020)=

(شهر اصفهان  16) + (دانشگاه اصفهان  14) + (داروسازی  20) = داروسازی اصفهان

4340=(9516)+(8014)+(8520)=

داوطلب مورد نظر ما با درنظرگرفتن تمامی جوانب، داروسازی اصفهان را بالاتر از پزشکی اهواز انتخاب نمود. در این روش زیرا تمامی جوانب لحاظ می گردد و زیرا فرد که به توانایی هایش واقف تر می باشد و برای خود انتخاب رشته می کند لذا درصد خطا و فراموشی به حداقل می رسد و این روش به حقیقت نزدیکتر می باشد.

مثال 2: یک داوطلب دختر ریاضی اهل ادربیل مدتی می باشد که برروی اولویت دادن به دو رشته محل «مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی تهران» و «مهندسی شیمی (صنایع غذایی) دانشگاه تهران محقق اردبیلی – اردبیل» فکر می کند و تا کنون به نتیجه مهمی نرسیده می باشد. او هنوز تردید دارد که از بین این دو رشته محل کدام را بالاتر انتخاب نماید. از طرفی وابستگی شدید به خانواده دارد و خود و والدینش عقیده دارند که حتماً بایستی در شهر اردبیل ادامه تحصیل دهد اما از سوی دیگر او به رشته کامپیوتر علاقه زیادی دارد. کامپیوتر را تا حد دوره هیا تخصصی برنامه نویسی آموزش می دهد. این داوطلب رشته شیمی را نیز دوست دارد. نمرات او در دبیرستان در درس شیمی همیشه بالای 17 بوده و در کنکور پارسال نیز به شیمی در حد 85 درصد پاسه گفته می باشد. در انتها از روش انتخاب رشته پویا به توضیح زیر بهره گیری می کند. او پس از جدا کردن انتخاب های خود در 3 حیطه خوش بینانه، واقع بینانه و کف قابل قبول این چنین امتیازبندی می کند.

1-با درنظر گرفتن تمامی شرایط به رشته ها این چنین نمره می دهد (کامپیوتر نرم افزار: 1–، کامپیوتر سخت افزار: 95، مهندسی کشاورزی – ماشین های کشاورزی: 25، مهندسی عمران: 75، مهندسی معدن: 15، مهندسی پلیمر: 80، مهندسی شیمی (صنایع غذایی): 90 و …)

2-پس از مطالعه های فراوان به دانشگاهها نیز بصورت زریر نمره می دهد (دانشگاه صنعتی شریف: 95، دانشگاه امیرکبیر: 92، دانشگاه شهید بهشتی تهران: 90، دانشگاه صنعتی سهند تبریز: 85، دانشگاه گیلان: 80، دانشگاه محقق اردبیلی: 75 و …)

3-به شهرها نیز به صورت زیر امتیاز یم دهد (تبریز: 90، اردبیل: 98، تهران: 70، بندعباس 40، اراک: 55، ارومیه: 80، کاشان: 50 و …)

4-از 3 فاکتور شهر، رشته و دانشگاه امتیازبندی وی بصورت زیر می باشد: شهر: 17، رشته: 15 و دانشگاه: 13

5-داوطلب موردنظر ما جواب کلی را بصورت زیر بدست می آورد:

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
رشته / شهر / دانشگاه

مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی شیمی (صنایع غذایی)

دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل نام شهر

تهران

اردبیل نام رشته

مهندسی کامپیوتر روزانه – نرم افزار

مهمندسی شیمی روزانه – صنایع غذایی نام دانشگاه

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه محقق اردبیلی

3860=(9013)+(10015)+(7017)=نمره کهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

3991=(7513)+(9015)+(9817)=نمره مهندسی شیمی دانشگاه محقق اردبیلی

در نهایت داوطب مورد نظر ما «مهندسی شیمی (صنایع غذایی) دانشگاه محقق اردبیلی» را بالاتر از «مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی» انتخاب می نماید.

مثال 3: یک داوطلب پسر رشته انسانی و اهل بیرجند بین اولویت دادن بین دو رشته محل «حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد» و «حقوق دانشگاه شاهد تهران» تردید دارد. او اهل استان خراسان می باشد و بسیار تمایل دارد که در استان خود به تحصیل ادامه دهد. از طرفی بنیه ریاضی ضعیفی دارد و رشته حسابداری برای او زیاد مناسب نیست پس از مطالعه های فراوان به این نتیجه رسیده می باشد که دانشگاه فردوسی مشهد از سطح علمی بالایی برخوردار می باشد. از طرفی دیگر جو علمی و مذهبی دانشگاه شاهد را مناسب ارزیابی کرده می باشد. اما دانشگاه شاهد در تهران می باشد و او در بیرجند ساکن می باشد. پس از مطالعه های فراوان بر طبق روش انتخاب رشته پویا به صورت زیر اقدام ممی نماید.

1-از بین رشته های انتخابی خود به رشته ها اینچنین نمره می دهد (علوم اجتماعی: 75، حقوق: 80، حسابداری: 65، علوم تربیتی: 80، علوم سیاسی: 87، زبان و ادبیات فارسی: 74 و …)

2-پس از مطالعه های فراوان به دانشگاهها نیز به صورت زیر نمره می دهد (دانشگاه فردوسی مشهد: 90، دانشگاه خلیج فارس بوشهر: 65، دانشگاه سمنان: 70، دانشگاه شاهد: 80، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره): 85، دانشگاه تهران: 95 و …)

3-به شهرها نیز بر اساس امکانات و توانایی های خویش در سکونت در آن شهر و بر اساس انطباق وضعیت فرهنگی شهر با خصوصیات خود، دوری و نزدیکی و … از 100 نمره این چنین نمره می دهد (مشهد: 90، بیرجند: 85، تهران: 86، اصفهان: 75، ساری: 70، رشت: 70، تبریز 75 و …)

4-از بین 3 فاکتور شهر، رشته و دانشگاه داوطلب موردنظر به رشته بیشتر بها می دهد لذا نمره 19 به آن می دهد. وی به دانشگاه امتیاز 16 و به شهر نمره 15 می دهد.

5-جواب نهایی را به صورت جدول صفحه بعد بدست می آورد.

رشته / شهر / دانشگاه حقوق دانشگاه تهران حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
نام شهر تهران مشهد
نام رشته حقوق حسابداری
نام دانشگاه دانشگاه شاهد دانشگاه فردوسی

 

4090=(8016)+(8615)+(8019): نمره حقوق دانشگاه شاهد تهران

4025=(9016)+(9015)+(6519): نمره حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

با اختلاف 65 امتیاز، داوطلب ما «حقوق دانشگاه شاهد تهران» را بالاتر از «حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد» انتخاب می نماید.

تذکر: در تمامی مثالهایی که عنوان گردید قصد نداریک عنوان نماییم که کدام انتخاب رشته صحیح می باشد. زیرا که این خود داوطلب می باشد که بایستی ضمن مشاوره با افراد آگاه تصمیم نهایی را بگیرد. هر کس به خصوصیات درونی با علائق و امکانات خود بیشتر واقف می باشد و لذا پس از کسب شناخت بایستی خود تصممی اصلی را اتخاذ کند. به هر حال مثال هایی که ذکر گردید صرفاً جنبه تمرین برای روش انتخاب رشته پویا بود.

About the author

f2h subscriber

You must be logged in to post a comment.